Když se lakomý kohoutek dusil zrníčkem, musela slepička ujít dlouhou cestu, na které poznávala různé profese...a my jsme si některé z nich vyzkoušeli na vlastní kůži. Jako švadlenky jsme vyráběli košili. Jako přadlenky jsme si osahali a vyzkoušeli tkaní na tkalcovském stavu. Kovář ková podkovičky a my jsme hráli na koníčky. Jako pekaři jsme vyrobili koláč, na kterém jsme potrénovali prostorovou orientaci. Jako pradlenky jsme si vyzkoušeli praní starým způsobem a poznali valchu. Když jsme hráli na zahradníky, zkusili jsme zasadit semínka a čekáme, kolik nám jich vyklíčí. (Držte nám palce, snad jich vyklíčí více, než jeden ???? ) Nakonec při pátku jsme se seznámili s některými důležitými tel.čísly, jako je 150/155/158 a potrénovali jsme fyzickou zdatnost při hasičském zásahu... Naštěstí vše dobře dopadlo a "náš oheň" se povedlo šikovným zdatným hasičům uhasit ????