školní rok 2021/2022: celoroční projekt + týden plný pohybu

"SE SOKOLEM DO ŽIVOTA" aneb "SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY"

Tento školní rok jsme se také zapojili do projektu "SE SOKOLEM DO ŽIVOTA". Sokol, jako tělovýchovná organizace, funguje už 160 let a velkou měrou se podílí na tělesném rozvoji napříč českou populací. V projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:
1) Přirozená cvičení
2) Obratnost
3) Dovednosti s míčem
4) Rozvíjení poznání
5) Netradiční činnosti

My na třídě Žabička tyto úkoly plníme, máme k tomu krásné sešity, kde si dokonce dáváme nálepky ke splněným úkolům. Na konci školního roku Vám je děti jistě donesou ukázat domů. Zajímavost pro rodiče: na youtube kanále jsou videa i pro cvičení doma s dětmi.

P.S. Tyto činnosti bohužel nemáme nafocené všechny, protože děti většinou velice nadchnou a my musíme dbát na jejich bezpečnost O:) Fotky budou pridávány postupně celý rok. 

NÁŠ TÝDEN:

V jednom červnovém týdnu jsme celý týden zaměřili na cvičení. Poctivě jsme se rozcvičovali, cvičili, posilovali jsme a také jsme hráli fotbal, volejbal, trénovali hod na cíl a tak dále. Nezapomněli jsme ale ani na přípravu do první třídy: hodně jsme procvičovali první a poslední písmenko ve slově, počet slabik, svůj podpis. Procvičovali jsme pojmy první, poslední a předložky (za, mezi, vedle, uprotřed, nad..). Dětátka se naučily, jaké letní sporty jsou, co k nim potřebují i jak se u nich chránit.