Tento týden jsme se s dětmi zaměřili na procvičování prostorového vnímání, zkoušeli jsme poznat pravou a levou stranu na vlastním těle na papíře i v prostoru. Děti se také seznámily se symbolikou písmen, vymýšlely slova začínající daným písmenem nebo naopak hádaly na jaké písmeno slovo začíná. Zahrály si pohádku O kohoutkovi a slepičce. Povídali jsme si o čtyřech ročních obdobích a zkoušeli jsme správně řadit činnosti, které k nim patří.  To jak se máme chovat při jízdě v prostředcích MHD, Vám už naše děti řeknou určitě také vše jsme si zopakovali před výletem do DOV (foto z výletu v sekci společné akce).