Tento týden jsme se s dětmi zaměřili na procvičování prostorového vnímání, zkoušeli jsme poznat pravou a levou stranu na vlastním těle na papíře i v prostoru. Děti se také seznámily se symbolikou písmen, vymýšlely slova začínající daným písmenem nebo naopak hádaly na jaké písmeno slovo začíná. Zahrály si pohádku O kohoutkovi a slepičce. Povídali jsme si o čtyřech ročních obdobích a zkoušeli jsme správně řadit činnosti, které k nim patří.  To jak se máme chovat při jízdě v prostředcích MHD, Vám už naše děti řeknou určitě také vše jsme si zopakovali před výletem do DOV (foto z výletu v sekci společné akce). 

dubn
05

Velikonoční dílničky s rodiči (všechny třídy)

dubn
11

Přednáška s vodicím pejskem (Pes, Motýl, Žába)

dubn
12

Přednáška s vodícím pejskem (Delfín, Kočka, Kuře)

dubn
20

Brigáda na zahradě s rodiči (opékání párků)