Práce vědce není jednoduchá! To už ví každý, kdo do žabiček chodí. Děti se seznámily s pomůckami vědce a některé z nich úspěšně použily při pokusech všeho druhu. Krom pokusů děti procvičovaly předmatematické schopnosti při ranních aktivitách. K procvičení motorických dovedností jsme tentokrát využili šátky. 

břez
27

Beseda s knihou (Kočka, Kuře, Žába)

břez
28

Den otevřených dveří v ZŠ Mitušova 16

břez
29

Zábavné odpoledne s tatínkem Akce všech tříd od 15:00

břez
29

Pohybový festival Mateřských škol