Práce vědce není jednoduchá! To už ví každý, kdo do žabiček chodí. Děti se seznámily s pomůckami vědce a některé z nich úspěšně použily při pokusech všeho druhu. Krom pokusů děti procvičovaly předmatematické schopnosti při ranních aktivitách. K procvičení motorických dovedností jsme tentokrát využili šátky. 

pros
07

Čertí den v MŠ

pros
08

Mikulášská nadílka s Hopsalínem

pros
08

Vánoční jarmark v ZŠ Mitušova 16 od 15:30

pros
13

Vánoční dílničky -všechny třídy