Protože se už těšíme do školy , tak se neustále průběžně připravujeme. Pracujeme s pomůckami na zrakové vnímání, rozvoj řečových schopností, matematických představ, prácujeme s pískovničkou, s pracovními sešity a listy. Také za námi dochází paní učitelka ze ZŠ, která má pro nás připravené různé úkoly a seznamuje nás s tím, jak bude vypadat vyučování ve škole. Začali jsme i plnit úkoly v rámci projektu'' Se Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky'', který rozvíjí dovednosti převážně pohybové, ale také jsou zaměřené na rozvíjení poznání.