Protože se už těšíme do školy , tak se neustále průběžně připravujeme. Pracujeme s pomůckami na zrakové vnímání, rozvoj řečových schopností, matematických představ, prácujeme s pískovničkou, s pracovními sešity a listy. Také za námi dochází paní učitelka ze ZŠ, která má pro nás připravené různé úkoly a seznamuje nás s tím, jak bude vypadat vyučování ve škole. Začali jsme i plnit úkoly v rámci projektu'' Se Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky'', který rozvíjí dovednosti převážně pohybové, ale také jsou zaměřené na rozvíjení poznání. 

sobota 28.01.2023
sobota 28.01.2023
únor
08

Vedení ZŠ v MŠ (schůzka s rodiči budoucích prvňáčků)

únor
13

Jarní focení -na objednávku v šatně

únor
16

Jarní focení (všechny třídy)

únor
17

Dolní oblast Vítkovic s programem (Žába, předškolní děti Kuře)