Po druhém týdnu procvičování různými aktivitami a činnostmi už děti ze třídy žabiček rozeznají a zvládnou pojmenovat jarní květiny. Také ví jak chutnají výhonky brokolice a jak se pomalu v zemi rozkládají vyhozené odpadky.  Teoreticky jsme zjistili jak se starat na jaře o záhony a skleník. 

čtvrtek 07.12.2023
úterý 05.12.2023
pros
12

Vánoční dílničky s rodiči

pros
14

Duo Šamšula - Pohádka o Koblížkovi -všechny třídy

pros
14

Vánoční Jarmark v ZŠ Mitušova 16 a vystoupení našich dětí