Po druhém týdnu procvičování různými aktivitami a činnostmi už děti ze třídy žabiček rozeznají a zvládnou pojmenovat jarní květiny. Také ví jak chutnají výhonky brokolice a jak se pomalu v zemi rozkládají vyhozené odpadky.  Teoreticky jsme zjistili jak se starat na jaře o záhony a skleník.