Podzim klepe na dveře, ve strakaté zástěře (2.část)

I tento týden se nesl v podzimním duchu. Chodili jsme na procházky, sbírali přírodniny, pozorovali změny v přírodě, povídali si o zazimování zvířátek a broučků. Jeden nás dokonce navštívil ve třídě při obědě ... Nasbírané přírodniny jsme zužitkovali hned dvakrát, jednou pří výrobě podzimních dekorací a podruhé, když jsme lepili vážky. V pondělí jsme si zacvičili v tělocvičně na základní škole a cestou jsme si ukázali šipkoý keř, ke kterému jsme se naučili básničku. Dále jsme se seznámili s novou písní: "Jaro, léto, podzim, zima", kterou budeme ještě dále trénovat. Modelování z plastelíny je oblíbená činnost, tak jsme si vymodelovali různé druhy listů. Kimova hra s přirodninami nám potrápila paměť, ale řazení od největšího k nejmenšímu a anglické názvy barev už umíme na jedničku. K procvičování předmatematických a předčtenářských schopností jsme využili naši interaktivní tabuli. Pohádku "O Řepě" všichni znají, tak jsme si nejen zopakovali, ale i zahráli, což děti velmi bavilo.