My jsme třída Žabičky, my jsme hodné dětičky,

budeme si spolu hrát, každý je náš kamarád.......

První dny zase společně ve školce :)))

břez
27

Beseda s knihou (Kočka, Kuře, Žába)

břez
28

Den otevřených dveří v ZŠ Mitušova 16

břez
29

Zábavné odpoledne s tatínkem Akce všech tříd od 15:00

břez
29

Pohybový festival Mateřských škol