My jsme třída Žabičky, my jsme hodné dětičky,

budeme si spolu hrát, každý je náš kamarád.......

První dny zase společně ve školce :)))

pros
07

Čertí den v MŠ

pros
08

Mikulášská nadílka s Hopsalínem

pros
08

Vánoční jarmark v ZŠ Mitušova 16 od 15:30

pros
13

Vánoční dílničky -všechny třídy