Tento týden jsme si povídali o podzimu. V pondělí jsme si zopakovali třídění ovoce a zeleni, a po té se seznámili s novým tématem pro tyto 2 týdny, které nese název "Není drak, jako drak". V úterý jsme si společně vytvářeli 2 draky pomocí otisků dlaní a zdobením přírodninami. Jeden z draků nám zdobí třídu a druhým se chlubíme v koridoru naší MŠ. Ve středu jsme opakovali poznávání barviček a učili jsme se geometrické tvary. K tomu nám pomáhalo skládání obrázků ze 2, 3 a 4 dílů, s jejichž skládáním nám pomáhala paní učitelka a chůva, přičemž jsme se také učili poznat základní tvary- kruh, čtverec, trojůhleník. Na toto skládání navazovalo povídání si o těchto tvarech, kde jsme počítali kolik "rohů" má každý tvar a určovali jejich barvy a při hře je hledali na koberci. Ve čtvrtek nám p. učitelka připomněla, že odpoledne bude projektový den pro nás a rodiče, kde nás bude čekat seznámení se s různými řemesly, a proto jsme si zahráli na pekaře a upekli chleba v domácí pekárně, který se nabízel odpoledne k ochutnání s pomazánkami od našich paních kuchařek. Ale pečením chleba to neskončilo, protože během svačinky nám paní učitelka připravila zábavnou činnost, kdy na koberec nakreslila draky z různých tvarů a my jsme jako had šli ke každému z nich a opakovali jsme o jaký tvar jde. Potom si nás rozdělila do tří skupin, každé skupině přidělila jednoho dráčka a barvičku víček a my jsme z nich skládali tvar draka. Za odměnu jsme se naučili písničku "Vyletěl si pyšný drak". No a nakonec v pátek s námi paní učitelka Barunka opakovala písničku a dala nám za úkol obtáhnout tvar draka a zkusit spočítat mašle na jeho ocásku a poznat barvu fixy, kterou jsme dráčka obtahovali, také jsme hráli  pohybovou hru "Na dračí ocásky", kdy jsme měli v zadu za pasem šátky, představující dračí ocásek. Jeden z nás šátek neměl a chytal ty ostatní, komu ocásek vzal šel hru sledovat jako rozhodčí. Po zopakování písničky "Vyletěl si pyšný drak" jsme sei zahráli hru "Dračí ocásek", kde jsme si procvičili reakci na své jméno. Vzhledem k počasí, které už bylo opravdu podzimní jsme chodili na vycházky, kdy jsme sbírali listí, kaštany a nebo se jen proběhli na hřišti u školy.