Téma Na farmě nás provedlo i tímto týdnem. Děti si upevňovaly názvosloví domácích zvířat, jejich zvuků i pohybů při hrách a činnostech. Ve čtvrtek jsme se proměnili v čarodějnice a čaroděje a celý den plnili zábavné úkoly, které vedly k všestrannému rozvoji.