Týden s lesními zvířátky jsme si užili i přes nepřízeň počasí. Děti se seznámily s některými zvířaty, žijícími v lese. Stavěli jsme různé ohrádky a obydlí pro lesní zvěř, trénovali předložkové vazby, počáteční písmena. Naučili jsme se pojmenovat některé druhy zvířat a jejich mláďat a také jsme si, díky interaktivní tabuli, poslechli jejich reálné zvuky. Zahráli jsme si na zvířátka v lese a zdolávali různé překážky při každodenním cvičení. Navštívili jsme přírodovědnou učebnu, kde jsme aktivně zkoumali některé druhy hmyzu nejen pod lupou, ale i jejich vývojová stádia. Rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem už známe a při pobytu venku jistě rozeznáme. Při vycházce do nedalekého lesa, jsme se seznámili s pravidly lesa, s krmítkem, krmelcem či krtincem :) . Také jsme měli možnost pozorovat některé druhy bažantů a hrdliček. Za nepříznivého počasí jsme využili herních prvků před Mš. Odšťavňovali jsme jablíčka, abychom měli hodně vitamínů, a také se děti aktivně podílely na přípravě sušeného ovoce na blížící se farmářské trhy.
sobota 28.01.2023
sobota 28.01.2023
únor
08

Vedení ZŠ v MŠ (schůzka s rodiči budoucích prvňáčků)

únor
13

Jarní focení -na objednávku v šatně

únor
16

Jarní focení (všechny třídy)

únor
17

Dolní oblast Vítkovic s programem (Žába, předškolní děti Kuře)