Tento týden jsme si s dětmi povídali o lidském těle, seznamovali jsme se v různých činnostech s jednotlivými částmi těla, k čemu nám slouží kostra a svaly. V pondělí jsme si na obrázku ukazovali jak vypadají kluci a holky a všímali jsme si rozdílů v našich tělech. Na vlastním těle jsme si ukazovali kde máme hlavu, ruce, prsty, břícho, záda a další části těla. Zahráli jsme si hudebně pohybovo hru "Hlava, ramena". V úterý jsme přiřazovali kartičky s částmi těla k obrásku obrysu postavy a poté jsme šli na návštěvu do třídy motýlek, kde nás čekala paní s Muzikohrátkami, kde jsme si poslechli různé netradiční hudební nstroje, jako je brumla, tibetské misy, vrtulka a indiánský buben a také jsme si zabubnovali na bubínky.Ve středu jsme si povídali o svalech a kostech, paní učitelka nám promasírovala záda abychom si uvědomili, kde máma páteř s obratli a žebra. Ve výtvarce jsme si poskládali obrázek chlapce nebo dívky podle předlohy, následně JI přilepili k podkladu a dokreslili jsme obličej, vlasy a prsty a boty. Naučili jsme se říkadlo "Každá ručka má prstíčky" a zahráli si hru "Slepovná" kde jsme se na pokyn paní učielky chytali s kamarády za různé části těla. Ve čtvrtek jsme dokončovali obrázky postav a udělali si Duhový den, kdy jsme si povídali o barvičkách a v rámci projektu CLIL jsme se učili základní barvy vyslovit také anglicky. Zazpívsli jdme si anglickou píseň Rainbow song a zahráli si hru, kde jsme sbírali po třídě obrýzky bacilů a přiřazovali je podle barev na ruce. Vysvětlili jsme si při tom důležitost hygieny a co nám bacili mohou způsobit. Každá den v ranních hrách jsme plnili různé individuální úkoly jako bylo poskládat obrýzek z 6 dílků, najít k sobě pasující dílky půlených obrázků a také vytvořit dvojice malého a velkého obrázku. Na vycházkách jsme pozorovali rozdíly v odívání mezi muži a ženami a také jsme si povídali o změnách počasí. Když bylo deštivo a nebo jsme se z vycházky kvůli velké zimě vrátili dřív, tak jsme se dívali na pohádku "Byl jednou jeden život! V pátek k nám přišla na návštěvu p. učitelka Maruška z třídy delfínek.