Tento týden jsme se s dětmi bavily o masopustu a karnevalu. Povídali jsme si o tom, co masopust vlastně znamená a co je s ním spojeno. Dětem se nejvíce líbilo s také si nejlépe zapamatovaly, že je masopust spojován s koblížky a jitrnicemi, tedy zabíjačkou. Popisovali jsme si názvy masek, kdy o masce medvěda jsme se naučily říkanku a hráli u toho na honěnou, dětem se tato hra moc líbila. Zopakovali jsme si barvy při přiřazování víček, procvičili motoriku při plnění silonek, kdy tato aktivita napodobovala plnění jitrnic. Naučili jsme se básničku i o karnevalu. Udělali jsme si třídní masopustní veselici, sice jen s málo kostými, ale to nám nebránilo v tom, zahrát si hry, zkusit shodit kelímky míčkem, tancovat s balónky na bříšku a mnoho dalšího. Děti ochutnaly domácí koblížky a také si vyrobili medicíny.