Tento týden jsme si povídali o zimních sportech, děti se každý den seznámily se zimním sportovním náčiním. V pondělí jsme si povídali o lyžích o tom co vše se na nich dá dělat (jet z kopce, skákat, běžet). Děti si vyzkoušely pohyb na dětských plastových lyžích. V úterý jsme si zopakovali, co si musíme na zimní sporty obléknout a navštívila nás p. učitelka Maruška, která s námi opakovala anglické názvy oblečení. Ve středu jsme si ukázali různé druhy bruslí dětské klasické brusle, brusle "kačenky" a brusle pro dospělé. Ve čtvrtek jsme si zahráli hledcí hru, kde jsme poznávali zimní oblečení a sportovní náčiní. V pátek nám paní učitelka přinesla ukázat puk a hokejku,které jsme využili při cvičení na překážkové dráze. Na puku a molitanové kostce jsme si také zkoušeli co je tvrdé a co měké, pozorovali jsem to hmetem, ale i sluchem podle zvuku, který předmět vydá při pádu na zem.Ve výtvarných činnostech jsme dělali kombinovanou práci, kdy jsme na formát A3 zapouštěli vodové barvy, po zaschnutí jsme lepili sněhuláka vatou, zkoušeli jsme grafomotorický cvik kývání, který nám tvoří led pro bruslařku a potom jsme vybarvovali omalovánku bruslařky. Naučili jsme se písničku "Padá sníh, padá sníh" a hudebně-pohybovou hru Dva mrazáci. Při pobytu venku jsme na procházkách sledovali okolí MŠ v zimě, na školní zahradě zoušeli dělat koule pomocí kuličkovače a hráli koulovanou. Při individuálních činnostech jsme pracovali s interaktivní tabuli, kde jsme procvičovali umístění v řadě (první, poslední) a třídili podle barev, také jsme si zde zkoušeli grafomotorický cvik kývání na velkém formátu. U stolečků jsme tvořili dvojice bruslí se stejnou barvou či vzorem a přiřazovali sportovní náčiní k obrázku hokejisty a lyžeřky. V herně jsme stavěli věž skokanského můstku z megalega. V náhradních činnostech místo pobytu venku nám paní učitelka pustila krátké video ukázky zimních sportů a shlédli jsme pohádku Bob a Bobek na horách a Bill a Ben- Zimní sporty.

dubn
22

Den Země -dopoledne Brigáda na zahradě MŠ -odpoledne

dubn
24

Společný pobyt -školka v přírodě Jelenovská

dubn
30

Čarodějnický den