Tento týden jsme v naší školce slavili Vánoce, a proto jsme si povádali o všem co se Vánoc týká, opakovli jsme si básničku z minulého týdne "Vánoční strmeček", který je hlavním symbolem Vánoc. Také jsme se učili a opakovali si vánoční písně, kterým se říká koledy a tyto koledy jsme si doprovázeli na rytmické hudební nástroje. V rámci toho jsme si říkali, že veškeré hraní na nástroje při zpěvu jsou jen doprovod, tudíž jsme se učili na ně hrát tak, aby nás bylo při zpěvu slyšet. Tyto koledy jsme si společně se všemi dětmi i dospělými z naší školky zazpívali v koridoru u stromečku. Kromě zpěvu koled jsme si také povídalo o tom co je to Betlém a jaké postavy a zvířata v něm můžeme najít. Zvuky zvářátek u Betléma jsme si napodobovali a názvy včech figur si rozdělili do slabik a vytleskali. V ranních činnostech jsme individuálně pracovali s interaktivní tabulí, kde jsme skládali obrázky z geometrických tvarů a zdobili stromeček baňkama jedné určené barvy. U stolečků jsme sestavovali dvojice baněk se stejným vzorem a skládali rozstříhané obrásky s vánoční tematikou. Ve výtvarných činnostech jsme si vyrobili kapříka z papíru, který jsme vymalovali sami štětcem a vodovou barvou a nalepili na něj opravdové rybá šupiny a také si vytvořili třpytivou baňku z papíru, kterou jsme si odnesli domů. V návznosti na postavy z Betléma jsme se učili hrát pohybovou hru na sochy. Ve středu jsme slavili ony zmíněné Vánoce ve školce, kdy jsem zpívali koledy u stromečku a navštívil nás i Ježíšek a přinesl nám nové hračky se kterými jsme si ve zbytku týdne radostně hráli.