Tento týden, který byl díky Vánočním prázdninám jsme se s dětmi věnovali tématu svátků Tří králů. Toto téma jsme začali ve středu poslechem příběhu o tom, jak putovli tři mudrcové do Betléma poklonit se Ježíškovi a seznámili jsme se se jmény jednotlivých králů a s dary, které Ježíškovi nesli. Naučili jsme se dvě sloky písně "My tři králové", která nás provázela po zbytek týdne. V ranním cvičení jsme se protáhli pomocí jógových cviků a v pátek jsme cvičili na překážkové dráze. Ve čtvrtek nás navštívila paní učitelka Petra, která se přišla podívat jak jsme šikovní. V tento den jsme se věnovali nácviku počítání do tří, počítali jsme na prstech, pomocí hraček, ale také v rám didaktické hry "Hledání hvězd", kde jsme chodili po třídě za zvuku písně a na pokyn p. učitelky jsme sbírali hvězdičky podle zadání (1, 2, 3). V pátek za námi na návštěvu přišly děti z delfínků, se kterými jsme si zazpívali písničku "My tři králové" a cvičili na překážkové dráze. V rámci individuálních činností jsme si procvičovali barvy na interaktivní tabuli, počty u stolečku, kde jsme do mistek třídili barevná zvířátka podle počtu puntíků. Ve výtvarnách činnostech jsme si vyráběli korunu, kterou jsme si sami štětcem a barvou vymalovali, někteři sami a někteří s pomocí p. učitelky vystřihli a sami ozdobili lepením barevných tvarů.