Tento týden jsme si povídali o rodině a emocích.V individuálních činnostech jsme skládali obrázky členů rodiny z pěti dílů,kolíčkivali počet mlenů rodiny a tím trénovali počty do 10 a porovnávání počtu a hledali robotí obličeje pomocí hry "Robot face race". Zkoušeli jsme hledat cestičky v labyrintu pomocí pracovního listu Klíč k srdíčka a Maminka hledá dceru. Ve spontánních činnostech si děti hrály s kočárky a panenkami na rodinu a tuto hru spontánně rozvíjeli zapojením molitanových kostek,ze kterých stavěli sedadla letadla. V rozumové oblasti jsme se učili rodinné vazby jednotlivých členů rodiny,kterém byly podpořeny i v individuálních činnostech sestavováním puzzle vývoj dívky a chlapce. Také jsme si povídali o emocích a pocitech,které jsme pojmenovávání podle obrázků,hráli jsme společně obří puzzle s tematikou pocitů a emocí.Také jsme si říkali,kdy,kterou emoci cítíme. V pohybových činnostech jsme napodobovali pohyby různých životních etap člověka od miminka až po stáří,cvičili jsme pantomimické znázornění domácích prací,hráli jsme hru kolíčkovanou, kdy jsme zkoušeli sbírat kolíčky na prádlo prsty u nohou,čímž jsme posilovali nožní klenbu. Cvičili jsme básně s pohybem,které zazněly na besídce pro rodiče.V pracovních činnostech jsme procvičovali jemnou motoriku při válení kuliček z těsta,ze kterých jsme upekli sušenky a pozorovali jsme na nich změnu struktury. Ve výtvarných činnostech jsme malovali maminku či tatínka, přičemž jsme pracovali se štětcem a vodovými barvami. V tomto týdnu jsme měli také dvě návštěvy se zábavným programem. V pondělí nás navštívilo divadlo "Duo Šamšula" s pohádkou o Klaunech. A v pátek jsme shlédli vystoupení kouzelníka Aleše.