Tento týden jsme začali projektem "Clil" což je výuka angličtiny, povídli jsme si o některých kamarádech zvířatech žijících v ZOO a seznamovali jsme se s jejich anglickými názvy, seznámili jsme se s učební pomůckou zvukové kolíčky na kterých byly nahrány zvuky zvířat a my jsme je přiřazovali ke správnám obrázkům,p. učitelka nám říkala anglické názvy těchto zvířat a my jsme se snažili tyto názvy opakovat, potom jsme napodobovali pohyby zvířat. Od úterý jsme se začali seznamovat s pravidly ve školce, pravidelně si upevňujeme kapičkové pravidlo, které nás učí správné hygieně a mytí rukou po požití toalety, příchodu z venku a jídle. Nově jsme se seznámili s pusinkovým pravidlem, které nás učí základním zdvořilostním frázím (pozdravit, poprosit, poděkovat a umět se omluvit) a s pravidlem šnečkovým, které nám připomíná, že ve školce neběháme,ale chodíme pomalu a s důsledky, které se mohou stát, když toto pravidlo nedodržíme. K pusinkovému pravidlu jsme vyráběli obrázek rtů pomocít lepení trhaného papíru a ke šneškovému pravidlu jsme ve skupinkách stavěli šnečky z víček o PET lahví.