V tomto týdnu jsme se s dětmi zaměřili na poznávání povolání. Učili jsme se jednotlivá povolání pojmenovat a přiřadit k nim základní náčiní, které ke své práci potřebují. V řízených činnostech jsme si v pondělí pojmenovali jednotlivá povolání, v úterý jsme přiřazovli náčiní, které ke své práci potřebují. Ve středu jsme si ve skupinkách hráli námětové hry na povolání. Hráli jsme si na opraváře u ponku, na lékaře při ošetřování panenek a kamarádů, na kadeřníka při česání česací hlavy a paní učitelky, na zedníka při hře s kostami, ale také na kuchaře a prodavačku v koutku. Ve čtvrtek jsme si s paní učitelkou hráli na zahradníka, kdy jsme si zkusili zasít semínka rajčat. Ve VV činnostech jsme trénovali jemnou motoriku při hře na pekaře, kde jsme modelovali rohlíčky. Při individuálních činnostech jsme skládali puzzle zaměření na přiřazování náčiní k povoláním, hráli jsme si na švadlenky při navlékání korálků, skládali vkládačky policie a hasiči, skládali puzzle s tématem hasičů. Také jsme se učili písničku "Kalamajka", kterou jsme si tleskáním i zrytmizovali a také jsme se k ní naučíli jednoduchý taneček. V pátek jsme si zahráli na malíře, a vytvořili abstraktní malbu technikou zapouštění tuše do klovatiny, zopakovali jsme si názvy povolání a přiřadili k nim předměty, které použivají a zopakovali jsme si písničku "Kalamajka" i s tanečkem.