Tento týden jsme se přenesli do světa pohádek. V individuálních činnostech jsme plnili úkoly z různých pohádek. Pracovní list, kde jsme určovali směr, kterým jsou postavy a věci otočeny, labyrint, kde Sněhurka hledala cestu k trpaslíkům, hledali jsme stíny pohádkových postav a určovali počet. Také jsme skládali pohádkové obrázky ze 4 dílů. Slkádáli jsme puzzle a obrázky s posloupností děje pohádky "O Koblížkovi" a "O Červené Karkulce" a také pohádkové maxipuzzle. V pohybových činnostech jsme napodobovali pohyby zvířat a řinností z pohádky "O Koblížkovi", trénovali jógové pozice a dbali na jejich správné provedení, hráli jsme již zníme pohybové hry "Zajíček ve své jamce" a "Chodí pešek okolo" Také jsme opakovali známé písně a básně s pohybem. Ve výtvarnách činnostech jsme se zaměřili na várobu rekvizity koblíýka pro dramatizaci pohádky, jedná se o hromadnou práci na velkoplošný formát, při které děti v menších skupinách lepily útržky barevného papíru. také jsme trénovali správný úchop pastelky a správný výběr barev při vybarvování omalovánky podle předlohy. V řízených činnostech jsme se zaměřili hlavně na pohádku "O Koblížkovi", kterou jsme si nejprve poslechli a společně převyprávěli podle obrázků. Také jsme sestavovali obrázky s posloupností děje, seřazovali zvířátka jak je koblížek potkal. Učili jsme se "Koblážkovi písničku", kterou zpíval zvířátkům  a tu jsme také využili při dramatizaci pohádky. Děti měly možnost si vyzkoušet kostýmy a rekvizity k pohádce, učili se odříkávat krátký text dramatizace a zbavovat se studu ze samostatného výstupu. Při pobytu venku jsme se procházeli po okolí školky a povídali si o stromech a rostlinách v okoli MŠ. Na školní zahradě jsme trénovali koordinaci pohybů a hrubou motoriku při jízdě na odrážedlech, spolupráci při míčových hrách, schopnost dělit se o hračku a půjčit hračku kamarádovi, relaxovali jsme na dekách ve stínu, kde jsme pozorovali větve a listy stromů a také jsme si masírovali chodidla na zážitkovém chodníku, kde jsme si sdělovali své pocity z bosé chůze po různých materiálech.