Tento týden jsme navázali na téma z minulého týdne a to pohádky. Věnovali jsme se pohdáce o Červené karkulce. Pohádku jsme si vyprávěli i poslouchali jako audio. Vyráběli jsme si Karkulku z brevného papíru, kreslili ji pastelkami. Hráli jsme pohybové hry s různými říkankami o Červené karkulce, všichni společně a následně v malých skupinkách jsme sestavovali pohádku z obrázků tak, aby znázorňovaly děj pohádky. Upekli jsme si stejnou bábovku, jako byla ta pro babičku, zahráli si na vlka. Hodně jsme si povídali o povaze vlka a o tom, že Karkulka udělala chybu, když vlkovi řekla kam jde. My už víme, že s cizími lidmi se nesmíme bavit. Ve čtvrtek jsme si užili prima dopoledne s Hopsalínem, ke dni dětí a vychutnali si nanuky. Venku jsme trénovali nožičky, při chůzi po senzomotorickém chodníčku, hrubou motoriku při házení s míčem a jízdou na koloběžkách. Při krásném počasí jsme se vyřídili při hře s vodou.