V prvním týdnu probíhala u všech dětí tzv. adaptace, kdy se všechny děti seznamovaly novým prostředím (školka, třída, hračky) a novými lidmi (p. učitelky, chůva, p. kuchařka a uklizečka). V procesu adaptace jim pomáhaly hry a hračky v naší třídě, jako je balonkový bazén, různé stavebnice a kostky, ze kterých stavěi věže, dráhy a jiné stavby, kočárky, panenky a kuchyňský koutek, kde zkoušeli hrát první spontánní námětové hry, u stolečků se seznamovali s různými vkládacími pomůckami, skládali puzzle...Společně jsme si také zatancovali na známe dětské hity jako Sloník Toník či Baby shark, ale také jsme hráli hudebněpohybové hry Kolo kolo mlýnské a Pásla ovečky, učili jsme se zdravící báseň s pohybem Dobrý den, ve vyzkoušeli jsme si otiskování rukou do domečku, který znázorňuje naši školku a otisky rukou Krtečkovy kamarády v ní, v komunikačním kruhu jsme si o této práci povídali a vyzkoušeli jsme si co na překážkové dráze pohybově zvládneme. A také jsme společně oslavili narozeniny našeho Honzíka.