V tomto týdnu jsme si povídali o tématu trochu strašidelném. Plnili jsme všemožné úkoly spojené s duchy, čarodějnicemi a dlabanými dýněmi. Ve výtvarných činnostech jsme si vyrobili obrázky strašidelných dýní a to momocí techniky tupování do šablony pomocí barev Agáta a obličej jsme jim nalepili z různých tvarů vystřižených z černého papíru. V úterý jsme se oblékli do různých strašidelných masek a udělali si strašidelnou školku, učili jsme se rizlišovat velké a malé dýně, třídit je podle velikosti a nebo sestavovat do řady od nejmenší po největší. V maských jsme si vyzkoušeli prolézání tunelem a chůzi po vyvýšené ploše (lavička) při čemž nám pomáhaly paní učitelky. A na závěr si zatancovali na písničku "Ghostbusters". Ve středu jsme si skládali tvary z kaštanů, vytvářeli barevné strašidýlka z barevných bambulek, které jsme umisťovali do šablony, poprvé jsme si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli, odšťavnili jablíčka a hrušky, zopakovali jsme si známe písníčniky a poslechli si písničku "Mravenčí ukolébavka", kterou jsme se ve čtvrtek, po té co jsme strašidelným dýním nalepili obličeje,  začali učit, abychom ji mohli společně zazpívat na školkové akci Uspávání broučků. V pátek jsme si stavěli z různých stavebnic, opět zkoušeli stavět tvary z kaštanů, sestavovat strašidelné dýně podle obrázku a třídit dýně podle velikosti. V pátek jsme si zase vyzkoušeli skládat tvary z kaštanů, skládat strašidelné dýně podle obrázku a před svačinkou se k nám přišly podívat děti ze třídy delfínek, které nešly na plavání a zůstaly u nás až do oběda. Společně jsme si hráli s různými stavebnicemi v herně, ale i u stolečků a také jsme si polečně zacvičili a zazpívali písnička, které společně známe a zopakovali jsme si píseň "Mravenčí ukolébavka". Kromě pátku kdy pršelo jsme každý den trávili venku buď na vycházce, ale také na zahradě u základní školy, kde jsme si hráli s míči, jen tak běhali a nebo pozorovali broučky, kteří se ukládájí k zimnímu spánku. Ve čtvrtek nám zafoukal dostatečně silný vítr a my jsme si pustili na zahradě školky draka a proběhli jsme se v hromadách napadaného listí, se kterým jsme si i hráli.