Celých 5 dní se děti seznamovaly s ptáky, kteří jsou u nás v ČR přes zimní období. Děti ptáky poznávaly na obrázcích i v přírodě. Vyrobily si sýkorky z bavlnky s dopomocí paní učitelky a zkusily si ptáčka umístit na velký strom podle zadané prostorové instrukce. Dále jsme také vyhledávali hnízda, ptačí budky i krmítky, někdy jsme ptáčkům přisypali zrníčka a pozorovali jejich úbytek v průběhu týdne. Oblíbenou činností tohoto týdne byla stavba ptačích budek pro naše ptačí plyšové kamarády. Rozeznávali jsme dlouhé X krátké zvuky, první či poslendí písmena ve slovech, hledali jsme co ptáčkům v hnízdě ubylo nebo naopak přibylo. Nechybělo ani sestavování časové posloupnosti výroby ptačí budky spojené s procvičením stříhání po línii.