Připravovali jsme se na Den matek, povídali jsme si o tom, kdo s čím doma mamince pomáhá a taky si zopakovali s kým a kde bydlíme. Děti si vyrobily pro maminky dárek a zkusily výtvarně ztvárnit dům, ve kterém bydlí. Zkoumali jsme chování pampelišek ve vodě i vzduchu a zkusili si přitom vytvořit jednoduché hypotézy. Pampelišky nám také posloužily k procvičení časové orientace. Poctivě jsme trénovali na besídku a také zvládli poslední lekci plavání.