"Jedem do Afriky, jedeme do Zimbabve..." - V našich představách jsme se vydali do dalekých krajin, objevovat mnohá exotická zvířata; nejen, že jsme si pověděli charakteristické rysy některých zvířat, ale také jsme se naučili rozeznávat, co mají některá zvířata na sobě. Zdali mají srst, holou kůži, šupiny nebo peří... Rozebrali jsme ponaučení plynoucí z některých bajek; rozkládali jsme slova na slabiky a určovali počáteční písmena jednolivých zvířat. Třídili a počítali jsme zvířata podle všemožných kritérií. Kreslili jsme zebru, kterou jsme viděli cestou do Afriky. Ve středu jsme shlédli divadélko a při pátku jsme si zahráli na piráty - pluli lodí a vyrobili si papouška. Ani tento týden jsme nevynechali přípravu na školu a potrénovali ruce a hlavu v pracovních sešitech.