Pojmenování drůbeže, zkoumání změny stavu vajíčka v octu, seznámení se s novými výtvarnými technikami, cvičení se Sokolem nebo přiřazování zvuku zvířete ke správnému obrázku. To vše a ještě více stihly naše děti v tomto týdnu.