školní rok 2021/2022: vědomosti o Velikonočních svátcích a předčtenářské dovednosti

Co je to Velikonoční červené pondělí jsme věděli.. ale my jsme byli zvědaví a tak jsme pátrali i po ostatních dnech Svatého týdne! Názvy dne, tradice toho dne, všecičko jsme zjišťovali! Třídili jsme nabarvené vajíčka podle barev nebo podle počtu a přiřazovali vajíčka se symbolem na správné místo. Byli jsme na procházce po městě a hledali jsme Velikonoční symboly. Zaměřili jsme se také na předčtenářské dovednosti, jak se zachází s knížkami, co je to řádek (taky jsme si vyrobili Velikonoční vajíčko, u kterého děti museli dodržovat lepení geometrických tvarů přesně do řádků), že se čte vždy zleva doprava a zvrchu dolů. Zacvičili jsme si se Sokolem, zkoušeli koordinaci těla (dali jsme si vajíčko na lžíci, které nám nesmělo spadnout). Také jsme se seznámili s anglickou písní "Old McDonald had a farm". A tak dááááále!