Děti se během zkráceného týdne dozvěděly, jaký má význam zkratka IZS. Znají jeho základní složky i jejich telefonní čísla (150, 155, 158). Kromě dozvídání se nových informací o IZS, jsme procvičili také jemnou motoriku při tvoření hasiče. Zpestřením tématu byla návštěva hasičské stanice, kde si děti prohlédly techniku využívanou při různých výjezdech (foto ve společném albu).  Jsme ve školce přivítali milou návštěvu, přišel pan Holba a jeho pes Amy (foto ve společném albu).