Děti se seznámily s různými druhy divadelních představení (stínové, loutkové, maňáskové) a zopakovaly si opět některé klasické pohádky jako např. O koblížkovi či Boudo, budko; Princezna na hrášku,.... Zaměřili jsme se na orientaci v prostoru levá, prává, nohoře, dole. Poznávali jsme hudební nástroje podle zvuku a zahráli si novou pohybovou hru, při které jsme využili anglickou slovní zásobu Colors. Celý týden děti aktivně využívaly divadelní scénu, kde hrály různá divadelní představení s využitím maňásků, vodicích loutek i vlastních vyrobených loutek.  Vyzkoušeli jsme si obrázkové čtení a porozumění veršovaných pohádek a vymýšlení rýmů. Pohyb jsme rozvíjeli pomocí překážkové dráhy, pravidelné hodiny základů basketbalu i při návštěvě ZŠ Mitušova 16 na sportovním dopoledni se Sněhurkou a sedmi trpaslíky (foto v sekci společné akce). Venku jsme vyhledávali ptačí budky, hnízda i krmítka a začali ptáky poznávat a pojmenovávat. Více o ptácích se dozvíme příští týden.