Co dělají ptáčci v zimě?

Povídali jsme si s dětmi o tom, jak si ptáčkové shání na zimu potravu.  Děti poznají vrabečka, sýkorku a havrana

Společně jsme se naučili novou písničku a taneček. Děti si namalovaly krmítko a vyrobily ptáčka. Na interaktivní tabuli jsme procvičovali grafomotorické prvky. Děti také plnily individuální úkoly u stolečku k procvičení prostorové orientace, sluchové a  zrakové percepce. Také za námi do školky přísel Mikuláš,který nám přinesl plno dárečků.  

Děti jsou velmi šikovné.