týden, kdy k nám přišel Mikuláš

V tomto týdnu nám šlo hlavně o rozvíjení poznatků o tradici „Mikuláš“ a o to, aby děti znaly postavy čerta, anděla a Mikuláše. Ve středu jsme měli "Čertí den", kdy jsme všichni přišli v převleku. Uspořádali jsme různorodé soutěže, děti na konci dne dostali od nás "čertí medaili". Seznámili jsme děti s prostředím pekla i nebe. Také jsme prohlubovali povědomí o vlastní sounáležitosti s ostatními lidmi a o správném chování. Pomocí různých her jsme si říkali, co je dobro a zlo, aby to děti uměli rozpoznat. Učili jsme se pořekadlo "máš srdce ze zlata". Naučili jsme se písničku "Náš, náš Mikuláš". Poprvé jsme si vyzkoušeli malované čtení s pohádkou, kde se i čert naučil prosit. Měli jsme ve třídě i dva řetězy, jeden ze železa ("opravdický") a jeden z plastu (z hračkářství) a učili jsme se protiklady (těžší x lehčí, delší x kratší, starší x novější, špinavější x čistější). Děti si to moc užily!