Brzy půjdu do školy....a do sešitu, plníme si úkoly. Většina z nás už to zná, ale přeci jen jsme si zopakovali, co všechno víme o škole, co se tam učí, co se tam nosí, jak to ve škole chodí apod. Potrénovali jsme předmatematické a předčtenářské schopnosti. "Tik-tak-bum" - zkoušeli jsme si vymýšlení slov na počáteční písmeno ve vymezeném časovém limitu. Poznávali a vyráběli jsme písmena; počítali a sestavovali číselnou řadu; dále jsme trénovali logické řady a časovou posloupnost. Grafomotoriku jsme mírně potrénovali při obkreslování obřích písmen. Sluchové vnímání jsme nejvíc trénovali při opakování různých tónů na zvonečky a prostorové vnímání jsme opakovali při vyhledávání a lepení geometrických tvarů podle instrukcí. Koncem týdne si každý domů odnesl sešit plný úkolů, které jsme plnili každý den.

dubn
05

Velikonoční dílničky s rodiči (všechny třídy)

dubn
11

Přednáška s vodicím pejskem (Pes, Motýl, Žába)

dubn
12

Přednáška s vodícím pejskem (Delfín, Kočka, Kuře)

dubn
20

Brigáda na zahradě s rodiči (opékání párků)