Naše děti si během týdne vyzkoušely pojmenovávat dopravní prostředky, zvládly je také rozstřídit podle místa pohybu či si vyrobit netradičním způsobem nebe s letadlem. Děti se pravidla silničního provozu učily hrou na auta, chodce, semafory a už všechny ví, že na červenou se stojí. Co se má udělat když chceme přejít přes přechod, u kterého není semafor pro chodce už víme také. Všechny děti společně spolupracovaly na stavbě kolejí a okolního města, zkombinovaly tak různé stavebnice a zlepšovaly své konstukruktivní dovednosti.  Teoretické znalosti jsme si byli nakonec ověřit na blízké světelné křižovatce, vše bylo v pořádku! :)