Naučili jsme se vyšívat na papír a na látku .Začali jsme tkát na jednoduchém tkacím rámu. Naučili jsme se spojovat body do obrázků.Zaznamenali jsme Křížkové obrázky do čtvercové  sítě .Třídili jsme knoflíky.

 

pros
07

Čertí den v MŠ

pros
08

Mikulášská nadílka s Hopsalínem

pros
08

Vánoční jarmark v ZŠ Mitušova 16 od 15:30

pros
13

Vánoční dílničky -všechny třídy