Naučili jsme se vyšívat na papír a na látku .Začali jsme tkát na jednoduchém tkacím rámu. Naučili jsme se spojovat body do obrázků.Zaznamenali jsme Křížkové obrázky do čtvercové  sítě .Třídili jsme knoflíky.

 

břez
27

Beseda s knihou (Kočka, Kuře, Žába)

břez
28

Den otevřených dveří v ZŠ Mitušova 16

břez
29

Zábavné odpoledne s tatínkem Akce všech tříd od 15:00

břez
29

Pohybový festival Mateřských škol