Povidali jsme si o broučcích,skládali jsme je s dílů, přiřazovali jsme je dle zadání , přitahovali jsme je na provázku, vypichovali jsme jejich obrys. Počítali jsme tečky na berušce.Učili jsme se předložky na,pod, vedle,mezi,za,před. Řadili jsme broučky podle velikosti. Pozorovali jsme je pod lupou,přenášeli jsme je pinzetou. Měli jsme soutěže s broučky.

pros
06

Čertí den v MŠ

pros
12

Vánoční dílničky s rodiči

pros
14

Duo Šamšula - Pohádka o Koblížkovi -všechny třídy

pros
14

Vánoční Jarmark v ZŠ Mitušova 16 a vystoupení našich dětí