První dva týdny jsme přivítali děti do nového kolektivu, připomněli jsme si pravidla třídy, která budeme všichni dodržovat. Někteří z nás se učili poznávat základní geometrické tvary, starší děti si je po prázdninách zopakovaly. Procvičili jsme oromotorická, fonační a dechová cvičení před logopedickým zrcadlem. Seznámili jsme se také s předložkovými vazbami na, pod, vedle, mezi. Stříhali jsme geometrické tvary, ze kterých jsme poté sestavili lodičku, jako vzpomínku na léto a prázdniny. Na interaktivní tabuli jsme si procvičili názvy geometrických tvarů, společně s barevným spektrem. Protáhli jsme tělo cvičením s obručemi, overbally a také zvýšili flexibilitu dětskou jógou. Během ranních činností jsme si vyzkoušeli didaktické hry, které byly tematicky zaměřené - stavění obrazce z tvarů, třídění dle určitého kritéria, práci s logopedickým sešitem, modelování geometrických tvarů z plastelíny.