Tato otázka nás provázela celým týdnem. Abychom si ji mohli zodpovědět, tak jsme se naučili další pravidla chování. Mezi ně patří pravidlo srdíčkové, pusinkové, ouškové, košťátkové a želvičkové.
Společně jsme se naučili tleskat, luskat, dupat do rytmu písně “když jsem šťastný” a využili jsme k tomu také hudební nástroje.
Děti si dokázaly pomoct při běžných situacích a nezapomněli pomáhat ani paní učitelkám.
V rámci výtvarné výchovy děti společně tvořily obrázky k daným pravidlům a dokázaly také říct, co znamenají.
Jako každý týden jsme si procvičili různými způsoby jemnou motoriku.
Své chování jsme si mohli rovnou vyzkoušet i jinde než ve třídě, a to na Divadle Smíšek a při nákupu v obchodu. 
V neposlední řadě jsme si užili také relaxační a dechové cvičení