Tato otázka nás doprovázela celým týdnem. 
V rámci sebeobsluhy jsme trénovali oblékání a jeho správný postup. 
Naučili jsme pro mytí rukou důležitou informaci, přesněji, že “voda, mýdlo a umyvadlo je to správné zaklínadlo.”
Společně jsme cvičili se stuhou, overbally a také jsme si zkoušeli házet kruhy na cíl.
Nezapomněli jsme ani potrénovat předmatematické představy, pravolevou orientaci a ukazovací zájmena ten, ta, to.
Děti se také snažily naučit vázat tkaničky.
Procvičovali jsme také správné stolování a kouzelná slůvka.
Užili jsme si taky mnoho výtvarné činnosti, divadla a přírody v rámci pobytu venku.
Velkou zábavou byla aktivita puzzle z klokaních kufru a hlavolam - hledání cesty.