Čáry máry fuk!
Tento týden se u nás ve třídě sešlo mnoho čarodějů a netopýrků.
Všichni si procvičili předmatematickou představivost - více/méně/ stejně. 
Dále hledali stíny všech čarodějnických prvků jako je kotlík, kouzelná hůlka, koště apod.
Užili jsme si společně čarodějnický den, kdy jsme kouzlili na zahradě. 
Vytvořili jsme si kouzelný lektvar, lítali na koštěti, namotali si pavučinu s pavoukem a mnoho dalšího.
Procvičili jsme si také tělo na různé druhy čarovných písniček. 
Zaměřili jsme se na ústa za pomocí artikulačního a dechového cvičení.
Také se nám zakuklily housenky a nyní čekáme, až se z nich stanou motýli.

Celý týden nás doprovázely pokusy, které si děti samy vyzkoušely - skittles, pepř s jarem, květinky na vodě.

V neposlední řadě jsme měli hojnou nadílku žampiónů, děti je obalily a následně ochutnaly. 
Nezapomněli jsme procvičit ani obkreslování, stříhání, práci s lepidlem a třpytkami.