Stavěli jsme dopravní prostředky podle přesného návodu ze stavebnice Moy Toy.Cvicili jsme s tyčemi, s overbally,s kruhy, dětskou jógu.Naučili jsme se básničku o dopravních prostředcích. Prováděli jsme dechová a fonační cvičení. Mluvili jsme ve větách u knížek.Porovnavali jsme délky. Procvičovali jsme sluchovou paměť,určovali jsme zvuk dopravního prostředku. Procvičovali jsme pojmy dole,nahoře,uprostřed,pid,nad,vlevo,vpravo.

dubn
05

Velikonoční dílničky s rodiči (všechny třídy)

dubn
11

Přednáška s vodicím pejskem (Pes, Motýl, Žába)

dubn
12

Přednáška s vodícím pejskem (Delfín, Kočka, Kuře)

dubn
20

Brigáda na zahradě s rodiči (opékání párků)