Stavěli jsme dopravní prostředky podle přesného návodu ze stavebnice Moy Toy.Cvicili jsme s tyčemi, s overbally,s kruhy, dětskou jógu.Naučili jsme se básničku o dopravních prostředcích. Prováděli jsme dechová a fonační cvičení. Mluvili jsme ve větách u knížek.Porovnavali jsme délky. Procvičovali jsme sluchovou paměť,určovali jsme zvuk dopravního prostředku. Procvičovali jsme pojmy dole,nahoře,uprostřed,pid,nad,vlevo,vpravo.