Děti se učily slušnému chovaní. Naučily se rozlišovat různé pozdravy a používat slušná slova. Také zvládají správné stolovaní. Veškeré vědomosti zužitkovaly v obchodě, který jsme společně navštívili. V neposlední řadě jsme společně tvořili a vyzkoušeli si Hejného metodu.

pros
06

Čertí den v MŠ

pros
12

Vánoční dílničky s rodiči

pros
14

Duo Šamšula - Pohádka o Koblížkovi -všechny třídy

pros
14

Vánoční Jarmark v ZŠ Mitušova 16 a vystoupení našich dětí