Tento týden jsme si povídali o šití, naučili jsme se nové názvy, řekli jsme si, k čemu se co používá.Trénovali jsme prostorovou orientaci, předložkové vazby.Šili jsme ručně i na dětském šicím stroji. Nejdříve jsme šili papír a poslední den jsem si ušili na dětském šicím stroji voňavé srdíčko z látky vyplněné voňavými nasušenými bylinkami. Spojovali jsme body podle vzoru. Vyšívali jsme na různé podložky. Byli jsme se podívat do galanterie, kde se prodávají věci  potřebné k šití. Starali jsme se o žampiony, taky jsem je ochutnali,když nám je paní kuchařky uvařily.Staraly jsem se o housenky motýlů.Sušily jsme jablka na křížaly a ty nám moc chutnaly, některým chutnaly víc nž bonbonky. Starali jsme se vysazené bylinky.