Jak to vypadá v orchestru? Co drží v ruce dirigent? A jaké hudební nástroje známe?

 

Celý týden jsme se učili o hudebních nástrojích, vyzkoušeli jsme si na některé z nich zahrát. Skládali jsme obrázky z částí, počítali jsme hudební nástroje a učili jsme se antonyma - rychle x pomalu, potichu x nahlas, velký x malý, dlouhý x krátký. Procvičili jsme si sluchovou diferenciaci a naučili jsme se rozlišovat dlouhé a krátké rytmické segmenty. Cvičili jsme na hudebu, zahráli si pohybovou hru s pantomimou na "Tichý orchestr" a posílili jsme kladný vztah k hudbě.

břez
27

Beseda s knihou (Kočka, Kuře, Žába)

břez
28

Den otevřených dveří v ZŠ Mitušova 16

břez
29

Zábavné odpoledne s tatínkem Akce všech tříd od 15:00

břez
29

Pohybový festival Mateřských škol