Četli jsme pohádku o houbě, dozvěděli jsme se jak se k houbám chovat. Kreslili jsme,stříhali,lepili,opisovali jsme.Trénovali jsme předložky před,za,vedle,v,pod,nad.Cvičíli jsme se šátky, s tyčí.