Četli jsme pohádku o houbě, dozvěděli jsme se jak se k houbám chovat. Kreslili jsme,stříhali,lepili,opisovali jsme.Trénovali jsme předložky před,za,vedle,v,pod,nad.Cvičíli jsme se šátky, s tyčí.

dubn
05

Velikonoční dílničky s rodiči (všechny třídy)

dubn
11

Přednáška s vodicím pejskem (Pes, Motýl, Žába)

dubn
12

Přednáška s vodícím pejskem (Delfín, Kočka, Kuře)

dubn
20

Brigáda na zahradě s rodiči (opékání párků)