Tento týden patřil tělu, smyslům, zdravému životnímu stylu a nemocem.
Procvičili jsme společně ústa za pomocí dechového cvičení a logopedické pohádky.
V rámci programu skutečně zdravá škola jsme si společnými silami vyrobili medicínu a dva ochucené medy. 
Následně jsme vše také ochutnali a pověděli si něco o prevenci před nemocemi. 
Nezapomněli jsme ani na pořádné procvičení celého těla. 
Nejzajímavější pomůckou byl senzorický chodníček, na kterém děti potrénovaly většinu smyslů. Také jsme trénovali koordinaci pohybů, pravolevou orientaci a jemnou motoriku.
V neposlední řadě jsme si zopakovali základní hygienické návyky.