Děti se seznámily s českými pohádkami z večerníčků. Kdo k sobě patří a z kterého večerníčků je. Naučily se poslouchat pohádku a snažily se převyprávět děj, zachytit sluchem hlavní myšlenku děje.

pros
07

Čertí den v MŠ

pros
08

Mikulášská nadílka s Hopsalínem

pros
08

Vánoční jarmark v ZŠ Mitušova 16 od 15:30

pros
13

Vánoční dílničky -všechny třídy