Děti se seznámily s českými pohádkami z večerníčků. Kdo k sobě patří a z kterého večerníčků je. Naučily se poslouchat pohádku a snažily se převyprávět děj, zachytit sluchem hlavní myšlenku děje.

břez
27

Beseda s knihou (Kočka, Kuře, Žába)

břez
28

Den otevřených dveří v ZŠ Mitušova 16

břez
29

Zábavné odpoledne s tatínkem Akce všech tříd od 15:00

břez
29

Pohybový festival Mateřských škol