Děti se seznámily s českými pohádkami z večerníčků. Kdo k sobě patří a z kterého večerníčků je. Naučily se poslouchat pohádku a snažily se převyprávět děj, zachytit sluchem hlavní myšlenku děje.