Povídlai jsme si o velikonočních zvycích, vyráběli jsme velikonoční dekorace, zdobili jsme třídu. Hledali jsme velikonoční výzdobu v okolí naší školky. Sestavovali jsme vajíčka dle zadání, foukali jsem do vajíček. vyprácovávali jsem úkoly s velikonoční tématikou.