Tento týden se děti seznámily s různými druhy ovoce, které se naučili pojmenovávat. Procvičili jsme slabikování za pomocí bzučáku. Rozvíjeli jsme hrubou i jemnou motoriku. Nejzajímavější aktivita pro děti bylo společné míčkování s masážními míčky. Použili jsme také senzorické míčky a speciální programy na tablety. Nezapomněli jsme si ani ovoce nakreslit na svítící desce či v písku.

pros
06

Čertí den v MŠ

pros
12

Vánoční dílničky s rodiči

pros
14

Duo Šamšula - Pohádka o Koblížkovi -všechny třídy

pros
14

Vánoční Jarmark v ZŠ Mitušova 16 a vystoupení našich dětí