Tento týden se děti seznámily s různými druhy ovoce, které se naučili pojmenovávat. Procvičili jsme slabikování za pomocí bzučáku. Rozvíjeli jsme hrubou i jemnou motoriku. Nejzajímavější aktivita pro děti bylo společné míčkování s masážními míčky. Použili jsme také senzorické míčky a speciální programy na tablety. Nezapomněli jsme si ani ovoce nakreslit na svítící desce či v písku.