Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou, vykopal tam rozmarýnku velikou, velikou....

Celý týden jsme si povídali o zelenině. Už víme, co roste v zemi, nad zemí a na keři, dokážeme také poznat zeleninu podle vůňe. Naučili jsme se generalizovat druhy ovoce a zeleniny do dvou velkých skupin. Procvičili jsme zrakové vnímání na interaktivní tabuli, kdy jsme měli za úkol hledat vždy stejné obrazce mezi mnoha objekty. Cvičili jsme rychlost, koordinaci a teamovou spolupráci v různých pohybových hrách. Naučili jsme se písně "Měla babka" a "Šel zahradník do zahrady".Správné držení tužky jsme si procvičili pomocí pracovních listů a také jsme uvolňovali zápěstí pro grafomotorické prvky - kývání a houpání. Seznámili jsme se také se zahradním nářadím.